REAL BLOG EU

„Doszedłem do wniosku, że powinniśmy dążyć do zwiększenia zakresu i skali ludzkiej świadomości, aby lepiej zrozumieć, jakie pytania należy zadać. Naprawdę jedyne, co ma sens, to dążenie do większego kolektywnego oświecenia. ” – Elon Musk