The European Labor Market

The European Labor Market

The European Labor Market: Addressing the Shortage of Skilled Tradespeople

The European labor market is currently facing a significant challenge: the shortage of skilled tradespeople such as electricians and automotive mechanics. Despite the high demand and popularity of these professions, the scarcity of physical workers is becoming increasingly noticeable. This issue not only affects the efficiency and productivity of businesses but also has broader implications for the economy and society.

Dowiedz się więcej

Polityka PiS

Polityka PiS

Polityka PiS to bardzo ciekawa historia, kiedyś będą wspominać te piękne czasy gdzie na wszystko było. Pieniądze były dla wszystkich, pełno programów socjalnych. Ale jeszcze nie tak dużo i wystarczająco, jak kiedyś w Portugali czy Grecji. Gdyby jeszcze mieli szanse Rządzić dalej, pewnie by dogonili wyżej wymienione kraje.

Dowiedz się więcej