Jurajskie Skarby: Przewodziszowice.

Jurajskie Skarby. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Czeka na nas wiele średniowiecznych fortyfikacji. Zamki, znane jako Orle Gniazda, są tu bez wątpienia atrakcją najważniejszą. Warto jednak pamiętać, że Jura to nie tylko potężne zamki królewskie, ale i strażnice. Których pozostałości są tu widoczne do dziś. Jedna z tych strażnic, którym w czasie jurajskiej wycieczki z pewnością […]