Dług publiczny

Dług publiczny

Dług publiczny obecnie wynosi:  1 024 277 532 118 zł i szybko rośnie, w sejmie dziś przeszła ustawa o zawieszeniu bezpiecznika który nie pozwalał na dalsze zadłużanie się polski, same odsetki od długu publicznego to  51 166 626 656 zł, nie jestem ekonomistą ale nie podoba mi się to że zamiast spłacać dług publiczny powiększamy […]