Lekarze 2 Rezydenci strajkują dalej …

Lekarze 2 Rezydenci. Na początek chcą dwie średnie krajowe czyli około 9.000 złoty co miesiąc na umowie. Do tego koperty pod stołem i z czasem pewnie około 30.000 co miesiąc na rękę.

Lekarze 2. Znowu szantaż młodych lekarzy którzy uważają że mało zarabiają. Nie rozumiem jak można być tak samolubnym i w kraju gdzie zarobki nie są duże szantażować ludzi by płacili im więcej.

Nieszczęśliwy Lekarzu czy wyobrażasz sobie by np. budowlańcy którzy budują ci dom (chyba nie ma lekarzy co mieszkają w blokach) zaczęli strajkować i zamiast robić go 2 lata, pracowali by 4 lata ? Albo na placu zorganizowali by Tobie głodówkę ? tak jak Wy w szpitalach.

Młodzi lekarze, skoro wam nie odpowiada praca czemu nie odejdziecie tylko szantażujecie ludzi by dali wam więcej. Bo to przecież tej starszej pani z emerytury 1.800 wezmą i dadzą Tobie.

Trochę się denerwuję jak patrze na ten kraj. Budżetówka rozrośnięta do granic możliwość przez którą ten kraj zbankrutuje, nie ma litości.

Ja rozumiem że jest dużo pracy i wykorzystujecie sytuację demograficzną polski. Naszego kraju nie stać na to by starszym ludziom zapewnić godziwą opiekę publiczną, niestety.

Wyobraźcie sobie że każda grupa zawodowa publiczna chce więcej a jak nie to strajk ? spoko ale skąd wziąć ? czy taki system jest dobry na przyszłość, czy ja mam powiedzieć szefowej że ma mi dać. 4.000 euro a jak nie to strajk i pracuje po 8 godzin a nie 16 ? (co dzień)

Najlepszym sposobem na lepsze pieniądze jest poszukanie sobie lepszej pracy ! jeżeli ktoś uważa że mało zarabia to niech poszuka sobie pracy gdzie dadzą mu więcej 😉 to jedyny rozsądny sposób.

Chyba od górników i ludzi na stoczni się zaczęło, i po to by oni dobrze zarabiali muszą dokładać do tego wszyscy, nawet ci co pracują na umowie o dzieło i zarabiają bardzo mało.

Lekarze rezydenci skoro uważacie ze macie mało, odejdźcie i idźcie tam gdzie ktoś da wam więcej, ale nie pod przymusem tylko z własnej woli. Inaczej wszyscy znaczą strajkować czyli zachowywać się jak. Wy i nie będzie ciekawie.

Czy na poczcie panie zarabia wystarczająco ? cz młodzi policjanci mają dobrą pensję ? czy w sądach dobrze zarabiają ? ZUS, Wojsko, całą masa publicznych miejsc pracy według ich samych mają mało, …

ehhhh, masz mało to strajkuj a nie zmieniaj pracy na taką w której ktoś z własnej woli da ci więcej. Oto sposób na życie według chyba najbardziej łapówkarskiej grupy zawodowej … lekarze

————-

Muzyka w ogóle nie powiązana z tematem. Miałem już nie pisać o tych pazernych lekarzach ale to chyba najważniejszy dziś temat i mam ochotę znów go poruszyć. Więc młodzi lekarze macie mój punkt widzenia którego nie widziałem nigdzie. Wszyscy tylko potępiają ministra zdrowia nie zdając sobie sprawy że by dać młodym lekarzom. 10.000 na miesiąc, wezmą tobie.

Lekarze 2.

——–

Popek wracaj do zdrowia i się nie przejmuj przegraną, to że konfitura wygrała i powiedzmy jest „silniejsza” fizycznie nie znaczy że jest lepszym człowiekiem 😉

Lekarze Rezydenci, po raz trzeci i ostatni

Lekarze Rezydenci. Rezydenci. Dziś usłyszałem nowe argumenty lekarzy Rezydentów. Narzekają że muszą długo pracować. A gdyby powiedzieć takiej przykładowej pani ze sklepu by została dłużej, to by zrozumiała Lekarzy że to nie takie fajne. Starsze panie popierają Rezydentów chcą by lekarze zarabiali więcej. Wszyscy narzekają ponieważ że lekarzy jest mało i te żądania finansowe są na teraz, a później będą większe.

Po pierwsze Panie ze sklepów pracują ciężko w domu i w pracy. A lekarze to w połowie mają taką pracę że sobie siedzą przy kawce albo spacerują. Nie chodzi mi o to że zazdroszczę, tylko ich przedstawiciel na dzisiejszej debacie podawał takie argumenty. Że muszą pracować ponad 8 godzin dziennie. Wielu w Polsce ponieważ musi pracować długo i ciężko.

StarsZe panie co popierają Rezydentów nie wiedzą, że gdyby nie ta budżetówka tak rozrośnięta, to by miała co miesiąc emerytury. 3000 a nie 1500 złoty.

Lekarzy jest mało i trzeba ich zachęcać.

Najbardziej denerwuje mnie to że patrzy się bardzo krótkowzrocznie podejmując państwowe decyzje, w ten sposób tylko się cofamy. Czy ktoś myśli że nasze państwo będzie kiedyś wstanie zatroszczyć się o wszystkich starszych ludzi. Na poziomie lekarskim jaki by sobie życzyli lekarze ? Za niedługo będzie 44 % społeczeństwa ludzi starszych na emeryturach państwowych i normalnych. 15 procent będzie pracować w państwówkach i ich rodziny pracujące w firmach państwowych, ZUS, Policja, ponieważ Wojsko itp. Długi będą 500 % PKB, a na wszystko będzie pracować 17 procent młodych, to państwo utonie z takim sternikami.

Trochę podsumowując. Nie jesteśmy w stanie dziś zaopiekować się godnie starszymi, kolejki i pieniądze w kopertach trzeba dawać . A jeszcze ten największy wyż demograficzny pracuje.

Rozwiązań powinno szukać się takich co za 50 i 100 lat będą dobre. Nie tylko na razie łatać problemy, ale patrzeć trochę do przodu jak szachiści, dobra metoda. A przed szaleństwami z wydawaniem powinno się spłacić długi a nie zaciągać nowe ! https://real-blog.eu/2013/07/24/dlug-publiczny/

Odcinam się już od tego tematu, lekarze z klauzulą, z sumieniem i bez, oraz biznesmeni, niesamowicie pazerni. Czy jest jakaś grupa państwowa co zarabia więcej niż lekarze ? ehhhh koniecc.

Zestaw stereo i do przodu prosto, tymczasem.
Mimo wszystko, wiem że będzie dobrze ;). ponieważ

Today I heard new arguments of doctors Residents, complain that they have to work long, and if to say such a lady from the store to stay longer, it would understand Doctors that it is not so cool. Older ladies support the residents want more doctors, they all complain that doctors are small and these financial claims are now and then will be bigger 🙂

First of all, ladies and gentlemen, they work hard at home and at work, and doctors have half of that work so they sit around or have a cup of coffee, I do not mean to be envious, but their representatives in the debate nowadays argue that they have to work over 8 hours a day, many in Poland have to work long and hard.

The Stars Ladies Who Support Residents. They know that if it were not for this budget, it would have a monthly pension of. 3000 and not ponieważ 1500 zloty.

Doctors are few and need to encourage them 🙂

The most annoying thing is that I look very shortsighted in making state decisions, so we just go back, does anyone think that our state will someday be able to take care of all the elderly people, at the doctor’s level what would the doctors wish? Soon there will be. 44% of the elderly population in state and regular pensions, 15% will work in state and family working in state companies, ZUS, Police, Military etc. will be. 500% of GDP and 17% the country will drown with such helmsmen.

To put it succinctly, we are not able to take care of the elderly today, the queues and the money in the envelopes we need to give, and yet the largest demographic is working.

Solutions should look for such things as 50 and. 100 years will be good, not only to patch problems now, but look a little forward as chess players. Good method, and before the madness of publishing should pay off debts and not take new!

I cut off this topic, doctors with clause, with conscience and without , and businessmen, incredibly clumsy, is there any state group that earns more than doctors? ehhhh koniecc.

Stereo and straight forward, meanwhile 🙂
After all, I know it will be good;)