Andrzej Duda wetuje tabletkę

Andrzej Duda wetuje tabletkę „dzień po”, niby kierował się głosem rodziców. Ale jak rodzice się czują kiedy ich np. 15 letnie dziecko, przynosi do domu dziecko. Koniec ze szkołom, planami itp.

Wtedy mysi się zacząć okres macierzyński, wiadomo że prezydent Andrzej Duda nie był za aborcją itp. Ja myślę że nasza Głowa Państwa myśli w ten sposób, by urodziło się jak najwięcej dzieci. Obojętne czy z gwałtów czy niepełnosprawnych, czy dzieci które urodzą.

On kieruje się demografią, katolicy jeszcze mają nadzieje że jakoś odwrócą losu świata. Dla mnie to normalne że jest już za późno, model rodziny Europejski nie ma szans z Muzułmanami. Wyginiemy naturalnie jako społeczeństwo, z dzietnością 1.2 nie ma szans. System ZUS itp. się załamie, chyba że przyjdzie wojna i wszystko zresetuje. Zwłaszcza starszych ludzi dla których nie ma pieniędzy na emerytury, w dłuższej perspektywie nie ma ratunku dla Polaków.

Andrzej Duda wetuje tabletkę dzień po, dla mnie to uderzenie w wolny wybór Ludzi. Tak samo jak złem była Klauzula Sumienia którą popierał prezydent i jego partia.

Klauzula sumienia – REAL BLOG EU (real-blog.eu)

Spójrzmy na cały świat i jego historię, czy potrzebujemy dalej wojen religijnych bo jeden bóg jest ważniejszy od drugiego i trzeciego … Klauzula sumienia sprawi że będziemy się cofać w rozwoju duchowym i umysłowym, ludzie zrozumcie że religii jest na świecie wiele i kościół rzymskokatolicki już nie jest największym kościołem, czy chcemy by w przyszłości klauzula sumienia wyglądała tak.

https://www.instagram.com/deawuide/


Wpis inspirowany www.rp.pl:

„W piątek prezydent Andrzej Duda skorzystał z przysługującej mu prerogatywy i postanowił zawetować ustawę umożliwiającą osobom powyżej 15. roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki „dzień po” – poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Prezydent miał kierować się głosem rodziców. – Pan prezydent jasno stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi — dodała Paprocka.”