Pieniądze2

Pieniądze2. „Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej. Nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. ” (Tupac Amaru Shakur) Nie ma się co oszukiwać pieniądze dają szczęście. Wiadomo że nie wszystko da się kupić ale wszystkie problemy są łatwiejsze gdy są pieniądze w banku.

Czytaj dalej „Pieniądze2”