Pieniądze2

Pieniądze2. „Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej. Nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. ” (Tupac Amaru Shakur) Nie ma się co oszukiwać pieniądze dają szczęście. Wiadomo że nie wszystko da się kupić ale wszystkie problemy są łatwiejsze gdy są pieniądze w banku.

Podobno dużo pieniędzy ma Grupa Bilderberg,  ciekawostką o nich jest to że „Według teorii spiskowych grupa wywodzi się od starożytnych stowarzyszeń, a także średniowiecznego związku Czarnych Gwelfów (Weneckiej Czarnej Szlachty)

Niejawność spotkań i znaczne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom Grupy Bilderberga tworzenie nieformalnego rządu światowego, a w konsekwencji zamiar wprowadzania rozwiązań ekonomiczno-politycznych sprzecznych z wolą społeczeństwa. Zwolennicy teorii spiskowej dotyczącej nowego porządku świata wskazują Klub Bilderberg jako bezpośrednich kontynuatorów idei zakonu iluminatów.” źródło Wiki

„Pieniądz jest spiżar­nią naj­szlachet­niej­szej siły w na­turze, bo ludzkiej pra­cy. On jest se­zamem, przed którym ot­wierają się wszys­tkie drzwi, jest ob­ru­sem, na którym zaw­sze można zna­leźć obiad, jest lampą Ala­dyna, za której po­tar­ciem ma się wszys­tko, cze­go się pragnie.” (Bolesław Prus)

„Nie wszys­tko co w życiu ważne da się prze­liczyć na pieniądze. ” (Halina Ewa Olszewska)

„Nie ma tak dob­rze bro­nionej for­te­cy, której nie można by zdo­być pieniędzmi. ” (Cyceron)

„Brak pieniędzy jest źródłem wszel­kiego zła. ” (Mark Twain)

„Żeby pro­wadzić wojnę pot­rze­ba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy.” (Napoleon Bonaparte)

„Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi.” (Orson Scott Card)

„Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem.” (Frank Sinatra)

„Kto po­siada dwie pa­ry spod­ni, niech jedną spienięży i ku­pi tę książkę. ” (Georg Christoph Lichtenberg)

„Zac­ność, uro­da, moc, pieniądze, sława, wszys­tko to mi­nie ja­ko pol­na trawa. ” (Jan Kochanowski)

„Za wszys­tkie pieniądze świata nie można ku­pić czasu. ” (Nie wiem kto to powiedział pierwszy)

Cytaty i lekkie nawiązanie to Iluminatów, nie jestem jakimś fanatykiem ale przyznam że ciekawią mnie takie tematy, oczywiście z dystansem do tego podchodzę i nie dam sobie ręki odciąć że jest lub będzie światowy rząd, lub że jest garstka ludzi tak pazernych że chcą mieć wszystko a resztę populacji za niewolników. Miałem coś o pieniądzach napisać ale wyszedł zbiór cytatów powiązanych z pieniędzmi, do tego ulubiona muzyka powiązana z tematem i koniec, idę spać.

„Nie musisz być bogaty żeby mieć wszystko,
ne jeden juz poważnie zapętlony,
nie musisz być biedny żeby nie mieć nic,
nie umiesz szczęścia zauważyć, spójrz na ludzi chodzi o nich.”

Pieniądze2