Adwokat

Adwokat jest niepotrzebny i szkodliwy dla społeczeństwa. Dzięki dobrym adwokatom źli ludzie chodzą po wolności. Taka sama błaha sprawa może mieć różne zakończenia w zależności od portfela za którego kupuje się adwokata, czyli sprawiedliwość.

Myślę że bez tych pośredników w rozmowach byłoby łatwiej o uczciwość w sądach.

To sądy powinny rozmawiać z klientami, i same bez pogmatwanej interpretacji analizować sprawy.  We wszystkich rozwiniętych demokracjach świata jest podobnie, ten kto ma pieniądze jest uprzywilejowany i za nim stoi sąd oraz policja.

Moglibyśmy obejść się bez tych interpretatorów prawa i sprawiedliwości. Państwo by zaoszczędziło pieniądze bo dużo adwokatów pracuje dla biednych za pieniądze wszystkich. Bo wszyscy płacą podatki z których między innymi niektórzy adwokaci mają wypłatę.

Inną sprawą trochę połączoną jest głupie prawo sądownicze, które np. nie bierze pod uwagę prawdziwych dowodów. Np. mam na kamerze w samochodzie zarejestrowane zdarzenie na którym widać ewidentnie kto zawinił. Jednak sąd nie zawsze weźmie takie nagranie wideo pod uwagę co jest dla mnie niezrozumiałe i niesprawiedliwe.

Wracając do adwokat powinno się zlikwidować ten zawód i zmienić choć nasz kraj na lepsze. Można by wtedy jakoś wspomóż sędziów by łatwiej im było rozgryźć sprawy, jednak adwokatów nie powinno być, bo oni tyko niepotrzebnie mieszają i przeszkadzają w ustaleniu prawdy.

Każdy człowiek umie rozmawiać i nie powinien używać wyspecjalizowanych pośredników, którzy różnie interpretują wydarzenia według potrzeb ich klientów.

„Adwokat to osoba która oprócz studiów prawniczych ukończyła trzyletnie szkolenie aplikacyjne oraz pozytywnie zdała egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej. Adwokat ma najszersze uprawnienia z pośród zawodów prawniczych. Prowadzi własną działalność gospodarczą, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych.

Ma prawo do reprezentowania przez sądami wszystkich instancji, może podjąć się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw i nie może być z niej zwolniony.”

adwokat

Często mylony jest Adwokat z Prawnikiem.

Adwokaci którzy bronią morderców czy np. pedofilii kościelnych, itp.  mogą mieć problemy z chorobami psychicznymi bo to niemoralne…

“Brak w nas już dziś tej mocy co dawniej ziemie poruszała z niebem, jesteśmy tacy jacy jesteśmy, heroizm co serca łączył nasze, osłabił czas i losu bieg, lecz wola wciąż w nas tli, by dążyć, szukać, odnajdywać, i nie dać za wygraną.”