Paczółtowice – Jura

Wieś Paczółtowice jest jedną z piękniejszych miejscowości, jakimi może się pochwalić Jura Krakowsko-Częstochowska. To właśnie z tego miejsca można rozpoczynać wycieczki po dolinie Racławki, choć i w samem wsi nudzić się nie można. Jakie atrakcje czekają na turystów w Paczółtowicach?

Z kart historii – Paczółtowice.


Paczółtowice są wsią, która może się pochwalić zarówno malowniczym położeniem, jak i ciekawą historią. Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się w latach 30. XIV wieku. Dzięki dawnym dokumentom wiemy, że początkowo była to wieś szlachecka, która z czasem stała się własnością duchowieństwa. Wśród najważniejszych panów Paczółtowic pojawia się m. in. Seweryn Boner, kojarzony głównie z zamkiem Ogrodzieniec w Podzamczu. W XVII wieku wieś kupiła Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, która następnie przekazała swój majątek karmelitom z pobliskiej Czernej.

Co warto zobaczyć w Paczółtowicach?


Dla większości turystów ta miejscowość jest przede wszystkim punktem wypadowym na teren rezerwatu przyrody „Dolina Racłwki”. Warto jednak przed rozpoczęciem pieszej wycieczki po tej dolinie zatrzymać się choć na chwilę przy najcenniejszym zabytku w tej miejscowości. Jest nim drewniany kościół z początków XVI wieku. Wzniesiony w stylu późnogotyckim, jest pięknym zabytkiem z drewna jodłowego. Warto zajrzeć do środka, gdyż w świątyni tej zachowała się fragmentarycznie polichromia z XVII w. ze scenami Męki Pańskiej.

Na uwagę zasługuje tu również ołtarz główny, w którym umieszczony został obraz Matki Bożej Apokaliptycznej na tle krzewu gorejącego. Co ciekawe, obraz ten jest pozostałością starszego tryptyku z XV wieku. W młodszych ołtarzach bocznych można zobaczyć m. in. obraz przedstawiające św. Mikołaja. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym, z którego Paczółtowice są wyjątkowo dumne, jest tu jednak inne dzieło sztuki. To późnogotycki krucyfiks, pochodzący z początku XVI stulecia. Pięknie prezentuje się też XVI-wieczny obraz Chrystusa Frasobliwego z Matką Bożą Bolesną, św. Stanisławem Biskupem i Szczepanem. Dodatkowo w kościele tym można nacieszyć się widokiem ciekawych dekoracji z marmuru dębnickiego. W gronie tych zabytków wyróżnia się epitafium Adama Negowicza, jednego z najważniejszych kamieniarzy w tej części kraju.

Paczółtowice to ciekawa miejscowość, której w czasie jurajskiej wycieczki z pewnością warto poświęcić nieco więcej uwagi. Tutejsze atrakcje mogą oczarować każdego, a piękno przyrody i cenne zabytki sprawiają, że każdy z nas znajdzie na terenie tej wsi coś ciekawego dla siebie.