Lekarze 2 następni po podwyżki, kto jeszcze ? Ja chce :)

Lekarze 2 dają przykład jak powinno się zachowywać. Pracujesz np. w sklepie, na poczcie, itp. itd… I wydaje ci się że masz mało ? (Co jest oczywiste dla prawie każdego). To zamiast poszukać innej pracy, czy zajęcia które ci da więcej. Strajk, strajk nie wydawać jedzenia w sklepie lekarzom, lekarze nie leczyć innych, anarchia.

Teraz sądy które sądzą np. chłopaka co zapalił sobie marihuany. Chcą podwyżek jak nie to strajkować a ludziom wyroki jeszcze większe. A więziennictwo co przetrzymuje między innymi tego groźnego palacza, też powinno mieć więcej i szybciej emerytura niż obecnie. Ponieważ Co to za dziadostwo.

Na budowie też nie zarabia się dużo a w zimę przestój. Jak się pracuje to od się od świtu do zachodu, lekarze zapowiadają że za karę będą pracować tylko. 8 godzin dziennie, by pokazać ludziom jak są potrzebni. Ja proponuję wszyscy niech robią 8 godzin dziennie, co to za paranoja to ja nie wiem.

Najlepszym sposobem na większe zarobki jest poszukanie sobie innej pracy, serio inaczej to się sami wykończymy.

Doctors give you an example of how you should behave. In a shop, in a post office, etc. And do you think you have too little? (Which is obvious for almost everyone). Instead of looking for another job or job that will give you more, strike, strike do not spend the food in the doctor’s shop, doctors do not treat others, anarchy.

Now the courts that judge, for example, a boy who has fired marijuana, want to increase as it does not strike and people’s sentences even higher. And the prisoner that holds this dangerous smoker, too, should also have more and faster pension than today, what kind of trash.

At work, it does not earn much, and in the winter, the workout is from dawn to dusk, doctors say that the penalty will be working only. 8 hours a day to show people how much they need. I suggest everyone let them do 8 hours a day, What is this paranoia I do not know.

The best way to make more money is to look for another job, seriously otherwise we will finish it ourselves.

Lekarze 2