Boniek 2 czy Lewandowski ? najlepszy

Boniek 2 czy Lewandowski ? Kto lepszy Robert Lewandowski czy Zbigniew Boniek ?

Boniek 2. Często czytam lub słyszę jak próbuje się oboje panów pytać o to kto najlepszy, czasami śmieszny pomidor lub uśmiech. Bez sensu stawić piłkarzy jako najlepszych wszech czasów, czasy rożne i nieporównywalne, Zbigniew Boniek był mistrzem w piłkę kiedyś teraz jest zdecydowanie MISTRZEM dobrego, uczciwego zarządzania, ze szczerymi chęciami na lepsze dla polskiej piłki, a Robert Lewandowski jest teraz najlepszym piłkarzem naszym i trochę moda.

Kiedyś był Zbigniew najlepszy teraz jest Robert.

Who better Robert Lewandowski or Zbigniew Boniek ? ponieważ.

I often read or hear how both men try to ask who is the best, sometimes funny tomato or smile. No sense to put the players as the best of all time, times are different and incomparable. Zbigniew Boniek was the champion of the ball sometime now is definitely a good champion, honest management, with sincere intentions for the better for the Polish ball, and Robert Lewandowski is now our best football player and a little fashion. ponieważ.

Once was Zbigniew the best is now Robert. Boniek 2 czy Lewandowski ?

2024 – Wracam do wpisu by sprawdzić co ja tu kiedyś bazgrałem, nie jest za ciekawie ale zostawiam wpis z sentymentu.