Boniek 2 czy Lewandowski ? najlepszy

Boniek 2. Kto lepszy Robert Lewandowski czy Zbigniew Boniek ?

Boniek 2. Często czytam lub słyszę jak próbuje się oboje panów pytać o to kto najlepszy, czasami śmieszny pomidor lub uśmiech 🙂 Bez sensu stawić piłkarzy jako najlepszych wszech czasów, czasy rożne i nieporównywalne, Zbigniew Boniek był mistrzem w piłkę kiedyś teraz jest zdecydowanie MISTRZEM dobrego, uczciwego zarządzania, ze szczerymi chęciami na lepsze dla polskiej piłki, a Robert Lewandowski jest teraz najlepszym piłkarzem naszym i trochę moda.

Kiedyś był Zbigniew najlepszy teraz jest Robert.

Who better Robert Lewandowski or Zbigniew Boniek ?

Boniek

I often read or hear how both men try to ask who is the best, sometimes funny tomato or smile 🙂 No sense to put the players as the best of all time, times are different and incomparable, Zbigniew Boniek was the champion of the ball sometime now is definitely a good champion, honest management, with sincere intentions for the better for the Polish ball, and Robert Lewandowski is now our best football player and a little fashion.

Once was Zbigniew the best is now Robert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *