Bardzo prosze, szkic 000000

Bardzo prosze. Ja też późno (lepiej tak niż całe życie być głupim, lub udawać i oszukiwać dla korzyści) wile lat uczestniczyłem w tym, ze względu takiego trochę nakazu rodziców i babci ale sam też nie wiedziałem, dosyć dobrze rzeczywistość naginają już od niemowlaka …. wiem że teraz w czasach nieschowanych w archiwach informacji prawda zwycięży 😉 a wtedy dobroć, kasa i pokój będzie u ludzi i na ulicach a nie w kościołach i niezliczonych bankach ponieważ szamanów.

albert-einstein-millennial-monument

Albert Einstein – Słowo >Bóg< jest dla mnie niczym więcej niż wyrazem i wytworem ludzkiej słabości a Biblia zbiorem dostojnych, ale jednak prymitywnych, legend, które są ponadto dość dziecinne. Żadna interpretacja, niezależnie od tego jak subtelna, nie może (dla mnie) tego zmienić.

Albert Einstein – the word> God <is for me nothing more than the expression and product of human weakness and the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are moreover quite childish. No interpretation no matter how subtle, can ponieważ (for me) change this.
.

3. Januar 1954 Bardzo prosze.

.

Albert Einstein – das Wort> Gott <ist für mich nichts anderes als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwäche und die. Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber immer noch primitive Legenden, die sind übrigens ziemlich kindisch. Keine Interpretation, egal wie subtil, kann (für mich) ändern diese.

.

Bardzo trudny temat. W Polsce jest jeszcze dużo starszych ludzi którzy wierzą w boga na chmurce. Daje to ludziom podobno jakiś komfort psychiczny, gdy zbliża się śmierć. Nie wiem jak można móc się tak zmuszać do okłamywania siebie, i przekonać siebie że kłamstwo to prawda. Gdyby to jeszcze każdy miał swój wybór, i tak samo jak pełnoletność wybierał by swoją religię itp. Było by ok. Jednak wiadomo że ludzie od małego nawet gdy nie są tego świadomi, są wcielani i okłamywani. Każda religia ma inne niebo i przykazania. Czasami ludzie tak bardzo wierzą w nagrodę w niebie, że potrafią spalić planetę. Ziemia dla korzyści w wymyślonym Niebie. Pokój Bracia i Siostry, Amen.

1 komentarz do “Bardzo prosze, szkic 000000”

Możliwość komentowania została wyłączona.