Żarki

Żarki, wycieczki.

Żarki są jednym z ciekawszych miast na terenie województwa śląskiego. Otoczone jurajskimi lasami i terenami, które sprzyjają aktywnej turystyce. Są znane ze względu na znajdujące się tu zabytki. Co koniecznie trzeba zobaczyć w czasie wycieczki po terenie tego miasta?

Z kart historii.


Żarki mają długą historię.

Wiadomości na temat miasta pojawiają się już w XIV-wiecznych dokumentach. Wynika z nich, że Żarki były lennem Władysława Opolczyka oraz że w tym okresie uzyskały prawa miejskie. Mimo częstych zniszczeń miasto przez wieki pomyślnie się rozwijało. Stało się też ważnym ośrodkiem osadnictwa żydowskiego. W XIX wieku stanowili oni około 25% mieszkańców miasta. Historia Żydów z Żarek kończy się wraz z okresem II wojny światowej. Niemcy najpierw utworzyli tu getto, a następnie wywieźli stąd Żydów do obozów koncentracyjnych. Do dziś pozostało kilka pamiątek związanych z tą społecznością, jak synagoga oraz słynny kirkut na Kierkowie.

Żarki i ich atrakcje.


Miejsc, które warto odwiedzić podczas wycieczki po Żarkach, jest sporo. Oprócz ponieważ zabytków związanych ze społecznością żydowską wyróżniają się tu dwa obiekty sakralne. Jednym z nich jest Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w pobliskim Leśniowie. Drugim – kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza. Który znajduje się w ścisłym centrum Żarek. Zachwycają tez kamienne stodoły z II połowy XIX wieku. Które ponieważ tworzą bardzo ciekawy zespół budowli.

Żarki leżą niedaleko Zawiercie. ^ ^,.