Jurajskie Skarby: Przewodziszowice.

Jurajskie Skarby: Przewodziszowice.

Jurajskie Skarby. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Czeka na nas wiele średniowiecznych fortyfikacji. Zamki, znane jako Orle Gniazda, są tu bez wątpienia atrakcją najważniejszą. Warto jednak pamiętać, że Jura to nie tylko potężne zamki królewskie, ale i strażnice. Których pozostałości są tu widoczne do dziś. Jedna z tych strażnic, którym w czasie jurajskiej wycieczki z pewnością wato się uważniej przyjrzeć. Znajduje się w pobliżu Żarek. Co warto o niej wiedzieć?

Jurajskie Skarby. Przewodziszowice: jurajska strażnica i jej dzieje.
Strażnica obronna w Przewodziszowicach to ciekawa pamiątka z czasów średniowiecza.

Której z pewnością warto poświecić nieco więcej uwagi. co wiemy na jej temat? Wiadomości na jej temat w źródłach historycznych pojawiają się dość rzadko, stąd też z obiektem tym wiąże się więcej legend, niż autentycznych opowieści. Można jednak założyć, iż strażnica ta powstała w XIV wieku, a jej budowa miała związek z tworzeniem systemu obronnego, mającego strzec granic państwa Kazimierza Wielkiego. Nie brak jednak teorii, zgodnie z którymi budowniczym tej strażnicy miał być Władysław Opolczyk – książę, który dążył do zdobycia władzy za wszelką cenę, przez co naraził się królowi Polski.

Przewodziszowice.

Co można tu zobaczyć?
Pozostałości strażnicy w Przewodziszowicach do dziś mogą zrobić ogromne wrażenie na turystach. Wieża mieszkalno-obronna została wzniesiona na szczycie potężnej skały, która w naturalny sposób zwiększała walory obronne tej budowli. Wiadomo, że budowla ta składała się z murowanej części górnej oraz części dolnej, na terenie której dominującą rolę odgrywały budynki drewniane. Wiadomo, że w dolnej części wydzielone zostały aż trzy majdany. A całość otoczona została długą palisadą.

Legendy o ukrytych tu skarbach oraz piękna okolica to czynniki. Dzięki którym strażnica w Przewodziszowicach od lat jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów. Wycieczki piesze w rejonie Żarek są świetną okazją do tego. By odwiedzić to miejsce i lepiej poznać jego dzieje. Wyprawy takie są jednocześnie idealną propozycją dla tych. Dla których Jura to przede wszystkim piękne widoki. Na brak których w rejonie Przewodziszowic nie można narzekać.