Osiedle Wały. Jurajskie atrakcje

Osiedle Wały

Osiedle Wały jest jedną z największych ciekawostek dla miłośników historii, z którymi można się spotkać w czasie wycieczki w rejonie ponieważ Złotego Potoku.

Osiedle Wały to jedno z największych grodzisk, jakimi może się pochwalić Jura Krakowsko – Częstochowska.

Oraz jedno z największych osiedli tego typu, jakie udało się odkryć na terenie historycznej Małopolski. Co warto wiedzieć na jego temat ponieważ ?
Osiedle Wały znajduje się na terenie rezerwatu „Parkowe”. Przy szlaku turystycznym, który prowadzi od źródeł Zygmunta i Elżbiety w stronę Złotego Potoku. Wiadomo, że powstało ono w VIII lub w IX wieku. Było to spore założenie, a jego rozmiary do dziś wzbudzają zachwyt ponieważ wielu badaczy.

Grodzisko miało kształt elipsy, otoczone było wałem ziemnym. A wraz z przylegającymi do niego podgrodziami zajmowało powierzchnię ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Tereny tego grodziska stały się z czasem przedmiotem licznych badań, w czasie których udało się odkryć sporo przedmiotów – cennych pamiątek z czasów kultury ceramiki sznurowej.


Jura Krakowsko – Częstochowska może się pochwalić licznymi grodziskami z czasów wczesnego średniowiecza. Osiedle Wały, które zobaczyć można w trakcie wycieczki po okolicach Złotego Potoku, jest jednak grodziskiem wyjątkowym. Jego ślady są czytelne do dziś, a jego rozmiary imponują naukowcom do dziś.


[Marysia Starosta:]
Każdy podejmuje sam decyzje,
Może wie co w życiu ważne jest
Może kto pomylił drzwi ten wyjdzie,
Mże… ponieważ nie rozsiądzie się
Może kto bez mapy ciągle idzie
Dziś zabłądzi i znajdzie cel
Chyba powinniśmy kochać życie
Nawet zły każdy… dzień.

[Sokół:]
Każdy dzień jest idealny by odrzucić,
musisz odsunąć ludzi z którymi nie chcesz się budzić,
Każdy dzień jest idealny żeby zmienić tereny,
omijać których nie chcemy zakorzenić,
Każdy dzień jest idealny by zrozumieć,
nauczyć się tego co naprawdę chcemy umieć,
Każdy dzień jest idealny by docenić,
Ponieważ Dziękuję.