Olimpiada w Soczi

Olimpiada w Soczi

Olimpiada w Soczi może stać się najdroższą inwestycją olimpijską w historii, na potrzeby obiektów sportowych. Rosja wyda około 60 miliardów dolarów. Igrzyska olimpijskie są organizowane co. 4 lata w różnych krajach, przyświeca im idea braterstwa narodów i uczciwego współzawodnictwa w konkrecjach sportowych.

Dowiedz się więcej