Polityka

Polityka. Słyszałem w telewizji słowa Jarosława Kaczyńskiego że od ponad dwudziestu lat nie było takiego złego Rządu. Spoko rozumowanie, ja pamiętam nie tak dawno takie sceny:

„21 września 2006 po spotkaniu z radą polityczną PiS Jarosław Kaczyński złożył do prezydenta wniosek o odwołanie ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera. Nazajutrz prezydent RP Lech Kaczyński odwołał Leppera ze składu rządu. W ten sposób Samoobrona praktycznie stała się w Sejmie partią opozycyjną.

Polityka

26 września 2006 w programie Teraz My ujawniono filmowy zapis propozycji wystąpienia z. Samoobrony składanej Renacie Beger przez ministrów z rządu PiS i pozostania w koalicji. Posłanka Samoobrony zażądała w zamian m.in. stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Beger zaoferowała też przejście pięciu innych posłów Samoobrony do klubu parlamentarnego PiS. W zamian minister Lipiński zaoferował pomoc prawną w pozbyciu się groźby spłacenia weksli, a także rozważenie możliwości zabezpieczenia ich ze środków Sejmu do czasu wygranego procesu, aby nie doszło do wejścia komornika do biur poselskich. Weksle, o których była mowa, zostały wystawione przez Samoobronę i miały być realizowane w sytuacji. Gdy którykolwiek z posłów opuści klub parlamentarny lub zostanie z niego usunięty.

Można by wiele i długo na ten temat, jak dla mnie to oczywiste że jest lepiej choć nie powiem idealnie. Polityka…