Klasztor w Czernej. Jurajskie atrakcje.

Klasztor w Czernej. Położona w pobliżu Krzeszowic Czerna jest jedną z ciekawszych miejscowości na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Malownicza okolica, pełna lasów i skałek to nie wszystko. Turyści chętnie odwiedzają znajdujący się w tej niewielkiej miejscowości klasztor Karmelitów Bosych. Powstał on na zalesionym zboczu w uroczej dolinie Eliaszówki.

Historia tego niezwykłego klasztoru zaczęła się w 1629 roku.

Kiedy to Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowi ofiarowała okoliczne ziemie krakowskim karmelitom. Tu miała powstać ich pustelnia. Z pierwotnych pustelni do dziś w sąsiadującym z klasztorem lesie zachowały się ruiny, przypominające o skromnych początkach tego ważnego dziś miejsca pielgrzymkowego. Warto podkreślić, że aż do początków XIX wieku teren klasztoru był niedostępny dla osób świeckich. Mnisi żyli to w odosobnieniu, według surowych zasad. Obowiązywały ich śluby milczenia oraz liczne praktyki pokutne. Czas spędzali na modlitwie oraz ciężkiej pracy fizycznej.


Z klasztorem tym związana jest bardzo ważna postać. To ojciec Rafał – Józef Kalinowski. Pełnił on funkcję przeora, zasłużył się również podczas powstania styczniowego. W 1991 roku został on kanonizowany, zaś klasztor w Czernej stał się głównym miejscem jego kultu. Tu, w specjalnej kaplicy, wierni mogą pomodlić się przy jego relikwiach.
Sam klasztor w Czernej, budowany według hiszpańskich wzorów, jest ciekawym zabytkiem architektury. Założony na planie kwadratu może pochwalić się aż czterema dziedzińcami. Najważniejszym elementem klasztornej zabudowy jest niewielki kościółek, któremu patronuje święty Eliasz Pustelnik. Choć jest to budowla barokowa, jej bryła jest stosunkowo skromna. Przy wejściu do świątyni można zobaczyć grób fundatorki klasztoru, która w tak piękny sposób chciała odpokutować swe winy. Do kościoła przylega ciekawa dzwonnica, która połączona jest ze świątynią za pomocą specjalnego mostku.

Wnętrze kościoła to przede wszystkim piękne ołtarze i portale, wykonane z tak charakterystycznego dla tej okolicy materiału – czarnego wapienia, zwanego marmurem dębnickim. Kaplica ojca Rafała oraz barokowa kaplica św. Jana również mogą pochwalić się pięknym wystrojem. Podczas pobytu w Czernej warto zajrzeć również do znajdującego się tu muzeum. To Muzeum św. Rafała Kalinowskiego oraz Muzeum Misyjne. Obok klasztory znajduje się również inne ciekawe miejsce. To skromny, stosunkowo niewielki cmentarzyk, na którym spoczywają eremici. Całość uzupełnia zaś współczesna kalwaria oraz dwie skalne groty.

Klasztor w Czernej.