Jura dla geologów – najważniejsze mezoregiony fizyczno-geograficzne.

Jura dla geologów i turystów. Jura Krakowsko-Częstochowska będzie fascynującym kierunkiem niejednej wycieczki. Ta wyjątkowa Wyżyna leżąca niedalego Zawiercia, to przecież nie tylko piękna szata roślinna i cenne zabytki. Ale i wyjątkowe atrakcje o geologicznym charakterze. Jakie mezoregiony można wyróżnić na jej obszarze?

Wyżyna Częstochowska. (Jura dla geologów)


Wyżyna Częstochowska to największa część Jury, która może się pochwalić pięknymi krajobrazami i licznymi atrakcjami. Kto chce lepiej poznać specyfikę tej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ten w czasie wycieczki powinien odwiedzić m. in. przełom Warty pod Mstowem oraz słynny Próg Lelowski. Niezapomnianych wrażeń dostarczy też wędrówka po terenie Pasma Olsztyńsko-Mirowskiego oraz Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Częścią też Wyżyny są również malownicze Ogrodzieńca, wraz ze słynną Górą Janowskiego.

Wyżyna Olkuska.


Nieco mniejsza od Wyżyny Częstochowskiej, jest kolejnym skrawkiem Jury o ogromnych walorach turystycznych i geologicznych. Na terenie Wyżyny Olkuskiej można zobaczyć takie ciekawostki, jak Pustynia Błędowska oraz liczne jaskinie i skalne schroniska. Pięknymi krajobrazami mogą tu oczarować Wzgórza Rabsztyńskie, wspaniale prezentują się też tereny Wyżyny Ojcowskiej.

Garb Tenczyński.


Ta część Jury Krakowsko-Częstochowskiej przyciąga wyjątkową scenerią i unikalnymi skarbami geologicznymi. Garb Tenczyński to równoleżnikowe pasmo wzniesień, które rozciąga się pomiędzy Doliną Wisły a Rowem Krzeszowickim. Dumą Garbu Tenczyńskiego są progi o genezie zrębowej oraz liczne odsłonięcia utworów karbońskich i dewońskich. Głębokie jary i doliny krasowe są kolejną atrakcją Garbu Tenczyńskiego, będącego dla miłośników geologii wyjątkowo ciekawym celem wycieczki.

Rów Krzeszowicki.
To głębokie zapadlisko, ukształtowane w okresie trzeciorzędu, zbudowane jest z margli kredowych oraz wapieni górnojurajskich. Obniżenie to odwadniane jest przez Rudawę – rzekę, w dolinie której czekają na miłośników historii i przyrody ciekawe atrakcje.

Rów Krzeszowicki jest jednocześnie doskonale znany jako szlak komunikacyjny o ogromnym znaczeniu. To przez jego tereny prowadzi trasa, łącząca ze sobą Śląsk oraz Kraków.

Jura Krakowsko-Częstochowska jest krainą doskonale znaną miłośnikom geologii. Wycieczki po jej terenie mogą się okazać nie tylko ciekawą przygodą, ale i niezwykłą lekcją przyrody w terenie. Potężne skały, malownicze doliny oraz wzniesienia – oto atrakcje, z jakimi można się tu spotkać niemal na każdym kroku.