Jurajskie atrakcje: Dolina Eliaszowki

Dolina Eliaszowki. Ten rezerwat przyrody może okazać się wspaniałym celem wycieczki dla każdego. Komu bliska jest Jura Krakowsko-Częstochowska i jej najpiękniejsze dolinki.

Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki to miejsce wyjątkowe, na terenie którego nudzić się nie można. Wspaniałe szlaki turystyczne sprawiają, że można tu urządzać ciekawe wycieczki. A malownicze krajobrazy są nagrodą dla tych, którzy włożą odrobinę wysiłku w wędrówkę. Jura zachwyca, a w takich miejscach, jak Dolina Eliaszówki każdy może szybko przekonać się o wyjątkowości tej krainy.

Co warto wiedzieć na temat tego rezerwatu?


Dolina Eliaszówki taką formą ochrony została objęta w 1989 roku. Dotyczy to tego jej fragmentu, na terenie którego można spotkać ciekawe przykłady jurajskiej flory. Są to przede wszystkim lasy składające się m. in. z buczyny oraz łęgi. Bogaty jest tu również świat roślin występujących w runie leśnym, przy czym na uwagę zasługują tu zawilce. Ważnym elementem krajobrazu tego rezerwatu jest potok Eliaszówka oraz wzniesiony w jego dolinie klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.


Sama Dolina Eliaszówki to ciekawy wąwóz, który rozciąga się pomiędzy Czerną a Paczółtowicami.

Na tym terenie można spotkać nie tylko ciekawe formy skalne, ale i groty poświęcone takim świętym, jak Onufry czy Hieronim. Nie brak tu również źródełek, w gronie których wyróżnia się źródło św. Eliasza. Jest to źródło ocembrowane, a jego najbardziej charakterystyczną cechą jest wielkie serce oraz pochodząca z połowy XIX wieku kapliczka, którą poświęcono św. Eliaszowi. Zagospodarowanie terenu ma nawiązywać do historii o Eliaszu, który miał żyć w grocie z dala od ludzi i korzystać zwody wypływającej z pobliskiego źródełka.


Źródło św. Eliasza jest bez wątpienia jedną z najważniejszych atrakcji na terenie rezerwatu. Dolina Eliaszówki może się jednak pochwalić i taką ciekawostką, jaką są ruiny Diabelskiego Mostu. Zobaczyć je można w pobliżu klasztoru w Czernej. Są one pamiątką po moście, który zbudowano w latach 70-tych XVII wieku. Są z nim związane liczne legendy, zgodnie z którymi ruiny miały służyć jako miejsce spotkań diabłów. Jest to jednak przede wszystkim wspaniały zabytek oraz wielka atrakcja dla tych, którzy planują wycieczki po terenie rezerwatu przyrody Dolina Eliaszówki.

Dolina Eliaszowki.