Zawiercie

Zawiercie. Już 21 października mieszkańcy Zawiercia będą mogli głosować w wyborach samorządowych między innymi na nowego prezydenta miasta. W tegorocznych wyborach wystartuje pięciu kandydatów. Są to Łukasz Konarski, Ryszard Mach, Witold Grim, Krzysztof Peroń i Beata Chawuła. Jak zawsze program wyborczy pełen jest obietnic. W przypadku większości kandydatów są one podobne. Różnią się jedynie detalami i kolejnością, co jest uznane za najpilniejsze.

W gronie kandydatów nie ma nowych nazwisk, wszyscy już kiedyś startowali w wyborach. Pan Ryszard Mach pełnił funkcję prezydenta przez dwie kadencje w latach 2002-2006 i 2010-2014. Witold Grim ubiega się obecnie o reelekcję, Krzysztof Konarski był wiceprezydentem w latach 2014-2017, a Krzysztof Peroń i Beata Chawuła startowali w poprzednich wyborach, przy czym ta ostatnia zajęła trzecie miejsce, otrzymując 3065 głosów.

Według rankingu dostępnego na portalu samorządowym, jak na razie największe poparcie ma Łukasz Konarski. Ten kandydat niezależny, startujący z KWW Konarski- Zawierciańska odNowa, podkreśla potrzebę zmiany systemowej w Zawierciu. Ludzie wyjeżdżają z miasta nie widząc tu realnej przyszłości, dlatego proponuje wprowadzenie gruntownych zmian na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej. Duży nacisk kładzie na zwiększenie potencjału inwestycyjnego miasta. Kolejną rzeczą jaką obiecuje jest otworzenie drzwi urzędu i wpuszczanie nowych pomysłów, zaangażowanie mieszkańców i stworzenie między innymi budżetu obywatelskiego. Jako prezydent, zwiększyć efektywność podmiotów podlegających miastu, np. w MOK, ZGM czy ZGK. Nie zapomina też o zapewnieniu zaplecza artystycznego, które będzie do miasta przyciągało młodych ludzi.

Zawiercie.

Z kolei Ryszard Mach zapewnia, że będzie aktywnie zabiegał o inwestorów i miejsca pracy. Nie widzi potrzeby usprawniania infrastruktury. Jednocześnie chce kontynuować działania, które rozpoczął będąc prezydentem, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w Zawierciu, np. poprzez poszerzenie oferty kulturalno-sportowej (modernizacja istniejących obiektów), rewitalizację terenów zielonych i budowę ścieżek rowerowych.

Zwraca też uwagę na problem z dostępem do komunikacji miejskiej i międzygminnej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obiecuje rozmowy z zarządem sąsiednich gmin w tej sprawie.

Witold Grim ubiegając się o reelekcję zapowiada kontynuację rozpoczętej polityki, tym razem pod hasłem „Zawiercie bez podziałów”. Za najważniejsze zadanie do zrealizowania uważa dalszy rozwój strefy ekonomicznej. Planuje nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, w tym zagranicznych. Kolejnym ważnym punktem jego programu jest zapewnienie dobrych warunków mieszkaniowych dla wszystkich mieszkańców. W tym celu mają powstać trzy kolejne bloki komunalne dla 60 rodzin. Nie zapomina też o edukacji, opiece nad dziećmi i seniorach. Wśród inwestycji mają znaleźć się nowe żłobki, remonty placówek oświatowych i wspieranie form aktywności osób starszych.

Zawiercie

Krzysztof Peroń startujący z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Miłośnicy Ziemi Zawierciańskiej. Zapytany o najważniejsze punkty swojego programu podaje na pierwszym miejscu rozwój gospodarczy i pobudzanie przedsiębiorczości. W tym pomóc ma dynamiczne pozyskiwanie inwestorów, zmniejszenie podatków od nieruchomości z tytułu prowadzenia dział. gospodarczej i utworzenie funduszy poręczeniowo-pożyczkowych dla małych i średnich firm. Duże znaczenie mają też dla niego młodzi ludzie i rodziny. Stąd obiecywane zmiany w szkołach, przedszkolach i otwarcie się na kulturowe inicjatywy młodych osób. Nie zapomina też o seniorach, obiecując im między innymi zwiększenie liczby dziennych ośrodków dla osób starszych i łatwiejszy dostęp do profilaktyki zdrowia.

Również Beata Chawuła reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość zwraca uwagę na konieczność rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego. Ponadto przypomina o osobach mało zamożnych, których nie stać na kredyt hipoteczny. A jednocześnie zarabiają zbyt dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne. Dla tych osób miałyby być przeznaczone tanie mieszkania na wynajem, zbudowane przez miasto. Podkreśla też konieczność utworzenia nowych miejsc pracy zaspokajające potrzeby ekonomiczne i dające perspektywy rozwoju zawodowego. Proponuje też darmowy transport miejski jako ruch proekologiczny. A dla osób z małymi dziećmi przewiduje program 300+ dla przedszkolaka i jednorazowe 500+ dla każdego noworodka.

Programy wyborcze kandydatów pełne są obietnic. Mamy nadzieję, że ktokolwiek zostanie wybrany, postara się jak najwięcej z nich spełnić. Fakt, że dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę wolną od handlu, pozwala mieć nadzieję, że frekwencja przy urnach będzie wysoka.

LoL.