koniec państwa prawa, czekamy da koniec demokracji … (po przebudowie systemu do głosowania ;)

 In Muzyka, news, Życie


coś na temat polskich sądów: koniec z i tak kiepską sprawiedliwością w sądach ? chyba tak, prezes chce mieć pod przyciskiem prawo …

czekamy na dyktaturę jedynie słusznego poglądu na czarno biały świat 🙂

oczywiście myślę że to jakoś się ułoży ale puki co to w drugą stronę idzie

Something about Polish courts: the end with the bad justice in the courts? Probably yes, the president wants to have under the right button …

We look forward to dictatorship only a righteous view on the black and white world 🙂

Of course, I think it’s somehow going to happen, but what the hell is going on?

Recommended Posts

Leave a Comment

Poczta

Jak chcesz to napisz, bądź wyrozumiała/y nie siedzie ciągle przy komputerze ;)

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search